مطالب آموزشی

کاربرد سم گرانستار

کاربرد سم گرانستار

علفکش گرانستار، علفکشی سیستمیک و انتخابی می باشد. که برای کنترل علف هرزهای پهن برگ مزارع گندم و جو استفاده می‌شود.علف کش گرانستار ( تری بنورون متیل) از گروه سولفونیل اوره می‌باشد. که به صورت گرانول قابل حل در آب (DF %75) فرموله شده است. جذب این سم از طریق جذب از طریق اندام های هوایی می‌باشد و فعالیت آن در خاک کم می باشد. در بازار با نام های تجاری گرانستار و اکسپرس نیز شناخته می شود.

علف‌کش انتخابي و تماسي، از گروه سولفونيل اوره

نام انگلیسی: tribenuron methyl

تری بنورون متيل (گرانستار)

فرمولاسیون: گرانستار Granstar %75 DFو  اکسپرس Express %75 DF

تاریخ ثبت: سال ۱۳۶۹

نحوه تاثیر علفکش گرانستار

این علفکش پس از مصرف به سرعت توسط ریشه و اندام های هوایی گیاه جذب شده و در کل گیاه پخش شده، و پس از جذب توانایی گیاه ( علف هرز) برای جذب آب و مواد مغذی از خاک کاهش یافته و توان رقابتی آن با محصولات اصلی از بین می رود. و سبب توقف رشد و شروع زردي در بوته‌های آلوده به علف‌كش و نكروزه شدن اندام‌هاي سم خورده علف هرز می شود. که علف هرزهای حساس پس از ۱۰ تا ۲۵ روز کامل از بین می روند. و علف هرزهای مقاوم کوتاه مانده و نمی توانند با گیاه اصلی رقابت کنند.

علفکش گرانستار این کار رو با ممانعت از بیوسنتز دو اسیدآمینه ضرروری والین و ایزولوسین انجام می دهد که مانع تقسیم سلولی و رشد علف هرز می شود.

موارد و مقدار مصرف در ایران

گرانستار برای کنترل رشد علف های هرز پهن برگ در مزارع جو و گندم مورد استفاده قرار می گیرد. که میزان این علفکش ۱۰ نا ۲۰ گرم در هکتار می‌باشد.

زمان مناسب سمپاشی از اول تا پايان پنجه زدن گندم و يا در زمان ۲ تا ۴ برگي علف‌هاي هرز مي‌باشد.

علفکش گرانستار

علف هرز هفت بند

علفکش گرانستار

علف هرز کیسه کشیش

Granstar Granstar

موارد مصرف در کشورهای دیگر

موارد مصرف در سایر کشورها کنترل علف‌هاي هرز دولپه اي، خردل صحرايي و بابونه در جو، يولاف بهاره و پائيزه، گندم بهاره و زمستانه، تريتيکاله، چاودار، چچم زمستانه است.

نکات مصرف علفکش

•بهتر است سم‌پاشي در زماني انجام شود كه علف‌هاي هرز کوچک و در زمان رشد سريع هستند.
•اين علفکش روي شاخ و برگ و ريشه علف‌هاي هرز غلات مؤثر می‌باشد.
•سم‌پاشي بروي علف‌هاي بزرگ که اغلب کمتر حساسند بايد کامل انجام شود.
•در شرايط خشک ممکن است کنترل علف هرز کاهش پيدا کند. پس بهتر است خاک رطوبت کافی را داشته باشد.
•مرگ علف هرز ممکن است ۲۰-۱ روز طول می‌کشد. دوزهاي بالاتر اين علف‌كش براي علف‌هاي هرز نيمه حساس( مانند شاه تره، هفت بند) توصيه مي‌شود. تأثير گرانستار روي کنگر وحشي، پنيرک، گل گندم، سيزاب و پيچک صحرائي ضعيف يا ناچيز می‌باشد ممکن است نياز به افزودن مويان و يا اختلاط با توفوردي وجود داشته باشد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشي ۱ بار در سال براي هر محصول مي‌باشد.
•تا ۷ روز بعد از غلطک زدن از سم پاشی خوداری کنید.
•آخرين نوبت سم‌پاشي زمان مشاهده ليگول برگ پرچم می‌باشد.

هشدارها

۱-روي محصولاتي که تحت استرس و تنش از هر جهت مي باشند و يا رشد فعالي ندارند توصيه نمي گردد.
۲-به صورت مخلوط با ديگر سموم گروه سولفونيل اوره استفاده نگردد و يا به طور متوالي با علف‌کش‌هايي که حاوي ترکيبات سولفونيل اوره هستند مصرف نشود مگر اينکه در روي برچسب نوشته شده باشد.

سمیت

براي ماهي‌ها و ساير موجودات آبزي بسيار خطرناک است. و نبايد آب‌هاي سطحي و نهرها را با اين علف‌كش و سمپاش‌های آغشته به آن آلوده شود.
•ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): ۵۰۰۰ ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، ۲۲۵۰ تا ۵۶۲۰ ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و ۱۰۰۰ > ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها.
•از پراکندگي محلول سم‌پاشي روي مزارع پهن‌برگ مجاور خودداري گردد.
•از فرار سم بر روي سطح آب‌ها و نهرها جلوگيري کنید. وسايل سم‌پاشي نبايد در روي زمين هاي کاشته شده و يا زمين هايي که درخت‌ها و ساير محصولات به جزء غلات کاشته مي شوند تخليه شوند.

منبع:

نشریه علمی جهان شیمی فیزیک

https://www.scandagra.lt/produktai/augalu-apsauga/herbicidai/roxy-800-ec/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.