×

آشنایی با کرم خراط

امدادکشاورز
18 آذر 1399
زمان مطالعه را وارد کنید دقیقه زمان برای مطالعه
کرم خراط

آشنایی با کرم خراط

گردو

کرم خراط، درخت گردو یکی از محصولات بسیار مهم کشاورزي می‌باشد، که در بیشتر مناطق ایران کشت می شود. سطح زیر کشت گردو و تولید جهانی به ترتیب 1.1 میلیون هکتار و 3.7 میلیون تن گزارش شده است.که سطح زیر کشت گردو در ایران در حدود 200هزار هکتار با تولید 280هزار تن در سال می‌باشد، که بیش از 165هزار هکتار از این سطح بارده هست.

کرم خراط یا پروانه فری

کرم خراط (Zeuzera pyrina) یا شب پره پلنگی یکی از آفات مهم درختان میوه و درختان زینتی است. لارو این پروانه به درختان میوه از جمله سیب، گردو و نهالستان ها خسارات زیادي وارد می کند.

از مناطق معتدله و سردسیری تا مناطق معتدل گرمسیری خسارت می‌زند. در شرایطی که هوا گرم و فصل رشد طولانی باشد، خسارت این آفت بیشتر می‌باشد. در درختانی مانند سیب، گردو، گلابی، گیلاس،آلبالو، زیتون، گوجه، هلو، افرا، بیدمشک، بید، صنوبر، نارون و بلوط خسارت وارد می‌کند. لارو این حشره در بافت چوبی شاخه‌ها و تنه دالان‌هایی ایجاد کرده، که باعث ضعیف و در نهایت خشک شدن درختان می‌شود. ابتدا از رگبرگ‌ها وارد شده.،و سپس وارد شاخ‌ها و سپس تنه اصلی می‌شود.

زیست شناسی کرم خراط

تخم:

حشره ماده تخم ها را در شکاف تنه و دالان درختان گذاشته، که بعد از یک تا دو هفته تخم ها تبدیل به لارو می‌شوند.ماده تخم ها کروي، صدفی و دسته اي می‌باشد.

 

کرم خراطکرم خراط

لارو (کرم):

اندازه لارو پروانه فري بین 35-30 میلی متر و به رنگ زرد تا قهوه اي است .روي بدن لاروها، خال هاي زیادي به رنگ قهوه اي دیده می شود. عامل اصلی خسارت لارو می‌باشد.  لاروها پس از خروج از محل اتصال دمبرگ وارد شاخه ها می شوند .در این مرحله لاروها چندین بار ممکن هست، در سطح شاخه ها ظاهر شوند. و جاي خود را عوض کنند . سرشاخه هایی که مورد حمله اولیه لاروها قرار گرفنتند، اغلب خشک می شوند. و برگ هاي خشکیده روي آنها تا زمستان باقی می مانند . لاروها به تدریج که رشد می کنند، محل خود را عوض کرده. و به سمت قسمت هاي کلفت تر و چوبی تنه می روند.

کرم خراط کرم خراط کرم خراط

شفیره:

لاروهاي سن آخر بعد از تکمیل تغذیه، داخل دالان، به شفیره تبدیل می شوند. گاهی بدن شفیره از سوراخ خروجی بیرون می آید.

کرم خراط

حشره کامل :

شب پره اي با جثه نسبتاً بزرگ است. که سفید رنگ با نقطه سیاه و سفید بر روي آن است . .جثه پروانه ماده بزرگتر از نر و در انتهاي بدن کمی پرز دار است.

ظهور حشرات کامل تدریجی است و از اوایل خرداد تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد.

 

کرم خراط کرم خراط

زمستان گذرانی

این آفت زمستان را به صورت لارو در داخل تنه و شاخه هاي اصلی درختان می‌گذراند. .وجود آن ها با مشاهده  فضولات و خاك اره که از سوراخ روي تنه و سرشاخه بیرون زده،مشخص می‌گردد. گاهی از این سوراخ،شیره گیاهی نیز خارج می شود.

کرم خراط در ایران هر یک یا دو سال یک نسل دارد. و لاروها درون شاخه ها زمستان گذرانی می کنند.

علائم خسارت کرم خراط

ببیشتر در درختان جوان بالای ۱۵ سال حمله می‌کند. و لارو حشره در شاخه‎‌ها و ساقه‌های با قطر کمتر از ۱۰ سانتی متر تغذیه را شروع می‌کند. و به تدریج وارد تنه اصلی می‌شود. یکی از نشانه‌های این آفت وجود سوراخ‌هایی روی تنه است که در دهانه آن ذرات خرده چوب مانند خاک اره و فضولات این آفت ریخته شده است. برگ ها هم کم کم پژمرده شده و شاخه‌ها دچار سر خشکیدگی می‌شوند. اگر یک شاخه اصلی مورد حمله قرار بگیرد. کل درخت از بین می‌رود. فراوانی این آفت در مناطق شمالی در سالهایی که تابستان گرمی سپری شد بیشتر از مناطق دیگر است زیرا به دلیل گرما شرایط مناسب برای تخم گذاری حشره وجود داشته است.

کرم خراطکرم خراطکرم خراط کرم خراط کرم خراطکرم خراط

علل افزایش کرم خراط و خسارت زایی آن

کرم خراط در این چند سال به دلیل بروز عوامل تنش زا، از حالت نهفته و آفت درجه دو و سه بعنوان آفت درجه یک ظهور ظهور پیدا کرده است.

اکثر استان هاي گردو کاري کشور را درگیر کرده و در برخی باغات خسارات بیش از 50 درصد گزارش شده است.عمده ترین دلایل افزایش آفت کرم خراط در سال هاي اخیر که باعث بروز تغییرات فیزیولوژي در درخت گردو شده،شامل موارد زیر است:

  • خشکی،
  • افزایش دما، نداشتن زمستان هاي سرد و یخبندان
  • کاهش فعالیت دشمنان طبیعی این آفت
  • تنش تغذیه و آبیاري نامنظم
  • نقل و انتقال نهال آلوده
  • عدم رعایت بهداشت باغ و هرس مناسب درختان

مبارزه با آفت کرم خراط

روشهاي پایش و ردیابی آفت

براي شروع عملیات کنترل آفت باید از زمان ظهور حشرات کامل آگاهی داشت، که ساده ترین روش، استفاده از تله هاي فرمون جنسی می‌باشد.

روشهای زراعی و مکانیکی

تهیه بستر مناسب کشت :

براي کشت درخت گردو باید یک سال قبل از احداث باغ گردو به تغذیه خاک پرداخت. باید دقت داشت، که کم بودن عمق خاك مانع رشد ریشه ها و ضعف درخت می شود.-

هرس و حذف شاخه هاي آلوده به لارو آفت و سوزاندن آن ها :

اگر هرس  تمامی شاخه هاي آلوده را  انجام دهیم،درخت به رشد رویشی با ایجاد شاخه هاي جدید جوان روي آورده، که بهترین و مطلوبترین اندام ها جهت تخمریزي و نفوذ لاروهاي سن اول می‌باشد.پس بهتر است هرس را روي شاخه هایی با آلودگی بسیار بالا و خشک انجام داد. و از هرس تمامی شاخه ها در یک درخت خوداری شود. شاخه هاي هرس شده حتما در خارج از باغ سوزانده شوند .

سربرداري :

سربرداري بیشتر از شاخه برداري سبب تقویت رشد منطقه اي در درخت شده،

استفاده از سیم مفتول مسی با حرکت مستقیم جلو عقب در دالان لاروها

استفاده از ارقام مقاوم و محلی هر منطقه –

انجام آبیاري صحیح و به اندازه کافی (منظم)

تغذیه مناسب درخت گردو

افزودن مواد آلی و کودهاي پتاسیم و فسفره در پاییز همراه با شخم عمیق خاك بخشی از عملیات زراعی است.

کنترل فیزیکی

استفاده از تله ها

تله نوري :

با استفاده از برق یا سیستم هاي قابل شارژ و نور خورشید انجام می گردد .در هنگام عصر و یک ساعت و نیم تا دو ساعت قبل از غروب آفتاب به مدت سه یا چهار ساعت تله را روشن کرده . و به این ترتیب با حذف بخشی از حشرات نر، نسبت جنسی بهم می خورد و آلودگی کاهش می یابد.(در عمل بیش از 90درصد پروانه هاي شکار شده توسط تله هاي نوري جنس نرمی‌باشند)

حشرات به تیغه هاي موجود در آن در اثر برخورد با تیغه ها به درون قیف افتاده و در نهایت به دورن بطري شیشه اي در انتهاي قیف سقوط می کنند.

کرم خراط

تله فرمونی:

تله هاي ذوزنقه و دلتا داراي شکار بیشتر بوده که باعث کاهش هزینه کنترل آفت می شود. در این روش بر اساس برهم زدن نسبت جنسی آفت و به صورت شکار جنس نر انجام می گردد. که براي انجام آن می توان از 16-12 عدد تله دلتا یا ذوزنقه در باغات گردو استفاده شود .تله ها حاوي کپسول فرمون، که فرمون ها علاوه بر ردیابی، قادرند جنس نر را جلب کنند. که باعث کاهش تعداد حشره نر نسبت به ماده آماده جفتگیري می شود که این امر در زاد و ولد اختلال ایجاد می کند.

تله ذوزنقه بدلیل داشتن سطح مقطع بزرگتر دو برابر بودن سطح چسبندگی نسبت به تله دلتا در شکار این حشره موثرتر می‌باشد.

نصب تله در زمان شروع آلودگی که با خروج شیره قهوه اي رنگ از بدنه یا ساقه درخت قابل مشاهده است، انجام می شود .تله باید ثابت و با فاصله کمی از درخت (حداقل ۱/۵متر) با پاکسازي برگ هاي از اطراف دهانه تله در ارتفاع کمتر از 3متر نصب گردد.

کنترل بیولوژیک

سرمای زمستانه در دماهای منفی ۱۵ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد باعث کمتر شدن احتمال زنده ماندن این حشره در سنین مختلف از لارو تا شفیره می‌شود. این حشره بوسیله پرندگانی مانند دارکوب شکار می‌شود. و تخم این آفت به وسیله مورچه و سن‌های شکارگر مانند Orius nigerwolff  خورده می‌شوند.

کنترل شیمیایی

استفاده از خمیر سموم که شامل پودر مل نقاشی به همراه سم دیازینون 60%EC به نسبت 5-10 %و یا سم کلرپریفوس متیل ( دورسپان) 40%ECبه نسبت20-15 %به همراه روغن ولک مسدود کردن دهانه دالان هاي آفت. در اردیبهشت ماه و قبل از خروج حشرات کامل ازدرخت و یامهرماه قبل از سرد شدن هوا و رکود فعالیت لاروي،نقش موثري دارد.-

به علت تدریجی بودن دوره خروج حشره کامل،به علت هزینه بالا و اثرات زیست محیطی امکان مبارزه با تمامی حشرات در دوره لاروي وجود ندارد. بلکه با استفاده از تله ها میتوان ۱ الی 2 سمپاشی را انجام داد که آن هم بهتر است با مبارزه با دیگر آفات باغی همزمان باشد. تا از مصرف بی رویه سموم شیمیائی جلوگیری شود.

منبع:

محسن عصار، ثریا افشین مهر. مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو. سازمان حفظ نباتات معاونت کنترل آفات. مرداد ۹۹

https://en.wikipedia.org/wiki/Zeuzera_pyrina

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

علوفه هیدروپونیک

کشت علوفه هیدروپونیک

کشت علوفه هیدروپونیک علوفه هیدروپونیک چیست؟ علوفه هیدروپونیک، تکنیک کشت هیدروپونیک به کاشت گیاهان بدون خاک در آب یا ...
امدادکشاورز
11 اسف 1399
قارچکش پروپیکونازول (تیلت)

قارچکش پروپیکونازول (تیلت)

قارچکش پروپیکونازول (تیلت) قارچکش پروپیکونازول (تیلت)، قارچکشی سیستمیک از گروه تری آزول با اثر حفاظتی و معالج است، ...
امدادکشاورز
27 آذر 1399
حشره کش پریمیکارب

حشره کش پریمیکارب (پریمور)

حشره کش پریمیکارب (پریمور) حشره کش پریمیکارب (پریمور) انتخابي سیستمیک، تماسي، تدخيني و نفوذي از گروه دي متيل ...
امدادکشاورز
24 فرو 1400