[{"Id": 38248, "Title": "روش های مبارزه ارگانیک با تریپس در گلخانه ها", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 38248, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/05/thrips1-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/28", "Subject": null },{"Id": 38204, "Title": "روش کاشت انواع فلفل و برنامه تغذیه فلفل گلخانه ای", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 38204, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/05/capsicum-L1-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/27", "Subject": null },{"Id": 38184, "Title": "روش های از بین بردن علف هرز باغات", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 38184, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/05/weed-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/26", "Subject": null },{"Id": 38163, "Title": "میزان باردهی درخت توت سفید", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 38163, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/05/Morus-alba-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/24", "Subject": null },{"Id": 38098, "Title": "بهترین درخت میوه برای مناطق سردسیر", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 38098, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/05/cold-tree.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/21", "Subject": null },{"Id": 38076, "Title": "کشت بادمجان در گلخانه + برنامه کوددهی", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 38076, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/05/egglant-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/19", "Subject": null },{"Id": 38012, "Title": "بهترین فصل برای پیوند زدن درختان میوه", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 38012, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/05/grafting-trees-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/18", "Subject": null },{"Id": 37995, "Title": "کاملترین راهنمای هرس انواع درخت گردو", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37995, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/05/wallnut-tree-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/12", "Subject": null },{"Id": 37938, "Title": "بهترین برنامه تغذیه نشا گوجه فرنگی", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37938, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/How-to-Grow-Tomatoes-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/10", "Subject": null },{"Id": 37904, "Title": "بهترین کود برای درخت زردآلو", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37904, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/Armenian-plum-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/07", "Subject": null },{"Id": 37880, "Title": "علت تلخ شدن کلم بروکلی چیست؟", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37880, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/Broccoli-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/05", "Subject": null },{"Id": 37856, "Title": "کاشت صیفی‌جات و سبزیجات در جعبه", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37856, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/gardening-tips-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/02/04", "Subject": null },{"Id": 37795, "Title": "علت سوراخ شدن برگ درخت چیست؟", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37795, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/leaf-1.png", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/01/30", "Subject": null },{"Id": 37775, "Title": "علت میوه ندادن درخت گوجه سبز", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37775, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/Greengage.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/01/29", "Subject": null },{"Id": 37747, "Title": "بهترین گیاه برای نگهداری در بالکن", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37747, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/balcony-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/01/27", "Subject": null },{"Id": 37737, "Title": "آیا درخت زیتون سیاه وجود دارد؟", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37737, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/black-olive-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/01/24", "Subject": null },{"Id": 37707, "Title": "راهنمای جامع پرورش اسطوخودوس یا لوندر (مزرعه گل های بنفش)", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37707, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/lavender-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/01/22", "Subject": null },{"Id": 37634, "Title": "چه گیاهانی برای دیوار سبز بیرونی مناسب هستند؟", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37634, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/ivy_vine_leaves_plants-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/01/21", "Subject": null },{"Id": 37601, "Title": "نحوه استفاده از چسب زرد حشرات", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37601, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/pests-on-glue-strips-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/01/17", "Subject": null },{"Id": 37585, "Title": "بهترین درخت برای دور باغ چیست؟", "VideoUrl": null, "ImageUrl": 37585, "ImageUrlApi": "https://www.emdadkeshavarz.com/home/wp-content/uploads/2022/04/aroundGarden-1.jpg", "CreateDate": "2021-12-06T17:19:29.08", "CreateDateApi": "1401/01/16", "Subject": null },]