ادوات کشاورزی > سینی نشا

نمایش دادن همه 7 نتیجه

پک ۱۰۰ تایی سینی نشا ۱۰۴ خانه Ozka Vakum

850,000 تومان
 • تعداد حفره: ۱۰۴ خانه
 • ابعاد سینی: ۳۰ * ۵۰ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۳ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۴ سانتیمتر

پک ۱۰۰ تایی سینی نشا ۲۸ خانه Ozka Vakum

850,000 تومان
 • تعداد حفره: ۲۸ خانه
 • ابعاد سینی: ۳۴ * ۵۳ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۶/۵ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۷ سانتیمتر

پک ۱۰۰ تایی سینی نشا ۴۵ خانه Ozka Vakum

850,000 تومان
 • تعداد حفره: ۲۸ خانه
 • ابعاد سینی: ۳۴ * ۵۳ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۵ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۶ سانتیمتر

پک ۱۰۰ تایی سینی نشا ۴۸ خانه Ozka Vakum

850,000 تومان
 • تعداد حفره: ۴۸ خانه
 • ابعاد سینی: ۳۸ * ۵۳ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۵/۵ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۷ سانتیمتر

پک ۱۰۰ تایی سینی نشا ۴۸ خانه جدا شونده Ozka Vakum

850,000 تومان
 • تعداد حفره: ۴۸ خانه جدا شونده
 • ابعاد سینی: ۶*۷/۵ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۵/۵ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۸/۵ سانتیمتر

پک ۱۰۰ تایی سینی نشا ۷۲ خانه Ozka Vakum

850,000 تومان
 • تعداد حفره: ۷۲ خانه
 • ابعاد سینی: ۲۷ * ۵۲ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۴ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۴/۵ سانتیمتر