پک 100 تایی سینی نشا 104 خانه Ozka Vakum

1,100,000 تومان
  • تعداد حفره: ۱۰۴ خانه
  • ابعاد سینی: ۳۰ * ۵۰ سانتیمتر
  • اندازه دهانه: ۳ سانتیمتر
  • عمق هر حفره: ۴ سانتیمتر