نمایش دادن همه 7 نتیجه

پک 100 تایی سینی نشا 104 خانه Ozka Vakum

880,000 تومان
 • تعداد حفره: ۱۰۴ خانه
 • ابعاد سینی: ۳۰ * ۵۰ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۳ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۴ سانتیمتر

پک 100 تایی سینی نشا 28 خانه Ozka Vakum

880,000 تومان
 • تعداد حفره: ۲۸ خانه
 • ابعاد سینی: ۳۴ * ۵۳ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۶/۵ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۷ سانتیمتر

پک 100 تایی سینی نشا 45 خانه Ozka Vakum

880,000 تومان
 • تعداد حفره: ۲۸ خانه
 • ابعاد سینی: ۳۴ * ۵۳ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۵ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۶ سانتیمتر

پک 100 تایی سینی نشا 48 خانه Ozka Vakum

880,000 تومان
 • تعداد حفره: ۴۸ خانه
 • ابعاد سینی: ۳۸ * ۵۳ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۵/۵ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۷ سانتیمتر

پک 100 تایی سینی نشا 48 خانه جدا شونده Ozka Vakum

880,000 تومان
 • تعداد حفره: ۴۸ خانه جدا شونده
 • ابعاد سینی: ۶*۷/۵ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۵/۵ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۸/۵ سانتیمتر

پک 100 تایی سینی نشا 72 خانه Ozka Vakum

880,000 تومان
 • تعداد حفره: ۷۲ خانه
 • ابعاد سینی: ۲۷ * ۵۲ سانتیمتر
 • اندازه دهانه: ۴ سانتیمتر
 • عمق هر حفره: ۴/۵ سانتیمتر