نمایش دادن همه 5 نتیجه

بسته کامل غذای گیاهان آپارتمانی غنچه

35,000 تومان
 
 • جنس: مایع
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز انواع گیاه زینتی
 • روش و مقدار مصرف: به صورت آبیاری
 

غذای کامل گیاه بنفشه آفریقایی غنچه

35,000 تومان
 
 • جنس: مایع
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز انواع گیاه بنفشه آفریقایی
 • روش و مقدار مصرف: به صورت آبیاری با ۱۰ سی‌سی در ۱ لیتر آب
 

غذای کامل گیاهان برگ زینتی غنچه

35,700 تومان
 
 • جنس: مایع
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده اعناصر غذایی مورد نیاز انواع گیاهان برگ زینتی
 • روش و مقدار مصرف: به صورت آبیاری با ۵ سی‌سی در ۱ لیتر آب
 

غذای کامل گیاهان گل زینتی غنچه

37,000 تومان
 
 • جنس: مایع
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز انواع گیاهان گل زینتی
 • روش و مقدار مصرف: به صورت آبیاری با ۱۰ سی‌سی در ۱ لیتر آب
 

کود گیاهان خانگی چند منظوره غنچه

65,000 تومان
کود چند منظوره گیاهان خانگی غنچه کود چند منظوره – می‌دانیم که آبیاری منظم و نور کافی به تنهایی مواد