کود > سولفاتها/نیتراتها

نمایش 1–12 از 32 نتیجه

کود بوستانو (سولفات پتاسیم) ۱۰ کیلویی آریا شیمی

310,000 تومان
کود بوستانو (سولفات پتاسیم) آریا شیمی شامل ۵۰ درصد پتاسیم و ۱۸ درصد گوگرد همراه با عناصر ریز مغذی است.

کود سولفات آمونیوم  ۲۵ کیلویی آریا شیمی

285,000 تومان
کود سولفات آمونیوم آریا شیمی شامل ۲۰/۵ نیتروژن و ۲۳% گوگرد دارد. وجود سولفات در کود برای کاهش pH خاک

کود سولفات آهن آبدار کیسه ۱۰ کیلوگرمی پلنت استار

90,000 تومان
 
 • جنس: پودر
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده عنصر آهن
 • روش و مقدار مصرف: به صورت محلولپاشی و مصرف خاکی

کود سولفات آهن آبدار کیسه ۵ کیلوگرمی پلنت استار

54,500 تومان
 
 • جنس: پودر
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده عنصر آهن
 • روش و مقدار مصرف: به صورت محلولپاشی و مصرف خاکی

کود سولفات آهن خشک کیسه ۱۰ کیلوگرمی پلنت استار

135,000 تومان
 
 • جنس: پودر
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده عنصر آهن
 • روش و مقدار مصرف: به صورت محلولپاشی و مصرف خاکی

کود سولفات آهن خشک کیسه ۲۵ کیلوگرمی پلنت استار

305,000 تومان
 
 • جنس: پودر
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده عنصر آهن
 • روش و مقدار مصرف: به صورت محلولپاشی و مصرف خاکی

کود سولفات آهن خشک کیسه ۵ کیلوگرمی پلنت استار

77,000 تومان
 
 • جنس: پودر
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده عنصر آهن
 • روش و مقدار مصرف: به صورت محلولپاشی و مصرف خاکی

کود سولفات پتاسیم (۵۲-۰-۰) ده کیلویی زعیم

399,000 تومان
 
 • جنس: پودری
 • تهیه شده از مواد: شیمیایی
 • انحلال پذیری: بالا
 • عملکرد اصلی: تامین کننده پتاسیم و گوگرد
 • روش و مقدار مصرف: همراه با آب آبیاری و یا محلول پاشی