فروشگاه > رنگ آوری

نمایش یک نتیجه

کود فسفیمکس یک لیتری اسپانیایی

460,000 تومان
  • افزایش گلدهی
  • افزایش عملکرد گیاه
  • کمک به رنگ گیری میوه
  • دارای اثرات قارچ کشی و ضد باکتریایی
  • کاهش نیاز به استفاده از سموم شیمیایی