فروشگاه > چالکودکیمیا کود پارستامین کننده روی

نمایش یک نتیجه

کود روی گرانول 20% کیمیا کود پارس

945,000 تومان
  • مناسب برای چالکود و مصرف خاکی
  • تامین روی مورد نیاز گیاه