بذر گوجه فرنگی فضای باز تماته (Aristo seeds)

 • مناسب برای کشت پاییزه و بهاره
 • مناسب برای کشت فضای باز
 • هیبرید نسل اول
 • عملکرد خوب
 • ماندگاری مناسب برای بازار داخلی و صادرات

بذر گوجه فرنگی طلا فیتو

 • هیبرید نسل اول
 • مناسب برای فضای باز
 • رنگ پذیری مناسب
 • متحمل به برخی بیماری‌های قارچی

بذر خربزه بریمو فیتو (Brimo Melon)

 • زود رس
 • مقاوم به بیماری‌های قارچی
 • مناسب برای کشت در فضای باز و گلخانه

بذر هیبرید گوجه فرنگی رخسار اسپانیایی Meridiem Seed

 • مناسب برای کشت گلخانه‌ای و فضای باز
 • هیبرید F1
 • قوه نامیه 94%
 • درصد خلوص 99.9%

بذر ملون رقم آناناسی جی اس ان فرانسه

 • مناسب برای کشت در فضای باز
 • قوه نامیه 85%
 • درصد خلوص 99%
 • منشاء بذر کشور چین

بذر هنداونه رقم کریمسون سوئیت جی اس ان فرانسه

 • مناسب برای کشت در فضای باز
 • قوه نامیه 85%
 • درصد خلوص 99%
 • منشاء بذر کشور آمریکا

بذر هیبرید هندوانه چارلستون گری جی اس ان فرانسه

 • مناسب برای کشت در فضای باز
 • قوه نامیه ۸۵%
 • درصد خلوص ۹۹%
 • منشاء بذر کشور آمریکا
 • بسته 1000 عددی

بذر هیبرید خربزه رقم زاکی جی اس ان فرانسه

 • مناسب برای کشت در فضای باز
 • قوه نامیه 85%
 • درصد خلوص 99%
 • منشاء بذر کشور آمریکا
 • بسته 1000 عددی
 • مقاوم به بیماری‌های قارچی

بذر هیبرید خربزه رقم مجیک جی اس ان فرانسه

 • مناسب برای کشت در فضای باز
 • قوه نامیه 85%
 • درصد خلوص 99%
 • منشاء بذر کشور چین
 • مقاوم به بیماری‌های قارچی

بذر بادمجان EILYA 4370 آپولو سیدز آمریکا

 • مناسب کشت در فضای باز و گلخانه
 • قدرت جوانه زنی 90 درصد
 • پاکت 1000 عددی

بذر بادمجان هیبرید رقم دیلمان ترکیه

 • مناسب برای کشت در فضای باز و گلخانه
 • برند e-z tohumculuk ترکیه
 • قوه نامیه 85 درصد