بذر بادمجان 100 گرمی آریا بذر

  • درصد جوانه زنی و خلوص بسیار بالا
  • بذرهای اصلاح شده
  • بومی مناطق گرمسیری
  • حساس در برابر سرمای شدید