فروشگاه > بذر > بذر صیفی جات گلخانه ای

نمایش دادن همه 4 نتیجه

بذر هیبرید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای آناستا NEXEEDS فرانسه

  • مناسب برای کشت در گلخانه
  • رقم پر گل و میان‌رس
  • مقاوم به نماتد و بیماری‌های ویروسی

بذر هیبرید خیار گلخانه‌ای الیتا NEXEEDS فرانسه

  • مناسب برای کشت در گلخانه
  • رقم پر گل و زود‌رس
  • مقاوم در برابر بیماری سفیدک پودری و حقیقی

بذر هیبرید خیار گلخانه‌ای لامبادا  NEXEEDS فرانسه

  • مناسب برای کشت در گلخانه
  • رقم پرگل و میان‌رس
  • مقاوم به بیماری‌های سفیدک پودری و حقیقی