بذر هیبرید خیار گلخانه‌ای لامبادا  NEXEEDS فرانسه

 • مناسب برای کشت در گلخانه
 • رقم پرگل و میان‌رس
 • مقاوم به بیماری‌های سفیدک پودری و حقیقی

بذر هیبرید خیار گلخانه‌ای الیتا NEXEEDS فرانسه

 • مناسب برای کشت در گلخانه
 • رقم پر گل و زود‌رس
 • مقاوم در برابر بیماری سفیدک پودری و حقیقی

بذر هیبرید گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای آناستا NEXEEDS فرانسه

 • مناسب برای کشت در گلخانه
 • رقم پر گل و میان‌رس
 • مقاوم به نماتد و بیماری‌های ویروسی

بذر بادمجان EILYA 4370 آپولو سیدز آمریکا

 • مناسب کشت در فضای باز و گلخانه
 • قدرت جوانه زنی 90 درصد
 • پاکت 1000 عددی

بذر خیار EILYA 4225 آپولو سیدز آمریکا

 • مناسب کشت در گلخانه
 • قدرت جوانه زنی 90 درصد
 • پاکت 500 عددی
 • منشاء بذر کشور شیلی

بذر هیبرید خیار KONCORD F1 آپولو سیدز آمریکا

 • مناسب کشت در گلخانه
 • قدرت جوانه زنی 90 درصد
 • پاکت 500 عددی
 • منشاء بذر کشور شیلی