نمایش 13–20 از 20 نتیجه

خاک و کود آماده کاشت گیلدا

80,000 تومان135,000 تومان
 • حاوی عناصر ضروری برای رشد گیاه
 • بهبود رشد و ریشه‌زایی گیاهان
 • کاهش آبشویی خاک
 • حجم 4 و 11 لیتر
 • کاملا ارگانیک
 

کوکوپیت گیلدا

85,000 تومان
 • کاملا ارگانیک
 • حجم 4 لیتر
 • ایجاد تهویه بالا برای ریشه
 • نگهداری مناسب آب در بافت خود

کوکوپیت، پیت ماس و پرلیت گیلدا

88,000 تومان
 • کاملا ارگانیک
 • حجم 2 لیتر
 • ایجاد تهویه بالا برای ریشه
 • نگهداری مناسب آب در بافت خود

پیت ماس گیلدا

125,000 تومان
 • کاملا ارگانیک
 • حجم 4 لیتر
 • حاوی مواد آلی

پوکه لیکا و گیلدا

160,000 تومان
 • کاملا ارگانیک
 • حجم 50 لیتر
 • قدرت بالای جذب آب
 • مناسب برای کشت‌های هیدروپونیک

خاک برگ گیلدا

175,000 تومان
 • بهبود رشد و ریشه‌زایی گیاهان
 • کاهش آبشویی خاک
 • کاملا ارگانیک
 • حجم 30 لیتر

ورمی کمپوست گیلدا

220,000 تومان
 • حاوی عناصر ضروری برای رشد گیاه
 • بهبود رشد و ریشه‌زایی گیاهان
 • کاهش آبشویی خاک
 • کاملا ارگانیک

کوکوپیت قالبی بزرگ گیلدا

275,000 تومان
 • کاملا ارگانیک
 • حجم 60 لیتر
 • ایجاد تهویه بالا برای ریشه
 • نگهداری مناسب آب در بافت خود