مشاوره5 scaled
2020 12 15 11.30.09 1 scaled
2020 12 19 11.31.23 1 scaled
عارضه‌های گوجه فرنگی
ورس برنج
گلوگاه
کرم خراط
علائم کمبود عناصر در گیاه گندم
علائم کمبود عناصر در مرکبات
 راهکارهای کشاورزی در خاک‌های شور
تغذیه و کود دهی درختان گردو

پرفروش ترین های کود

بیشتر
عنوان
عنوان
عنوان
جنگل
gppw
star
ژیگلر
عنوان
Untitled 33
امداد کشاورز

رایـــــــگان شروع کنید

آموزش در کشاورزی باعث جلوگیری از خسارات زیاد و بالا بردن بهره وری میشود
Untitled 33۳۳
آفت ها را شناسایی کنید و روش مبارزه با آنها را یاد بگیرید
کرم گلوگاه انار
آفت شناسی
امداد کشاورز

کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار   کرم گلوگاه انار، مهمترین عامل‌ کاهش‌ کمی‌ و کیفی‌ محصول‌ انار و یکی از موانع اصلی و مهم در افزایش صادرات

مشاهده آموزش »
کرم سفید ریشه
آفت شناسی
امداد کشاورز

کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه   کرم سفید ریشه در اکثر نقاط کشور و بیشتر در نواحی سردسیر در خاک یافت می شود که از ریشه ی

مشاهده آموزش »
RenderFile 134
آفت شناسی
امداد کشاورز

آفات مهم درختان انبه

انبه گیاه انبه از ۳۰۰ سال قبل در هرمزگان کاشت می‌شده است. باغات انبه در استان هرمزگان در شهرستان‌های میناب، رودان و دهستان سیاهو از

مشاهده آموزش »

برای جلوگیری از بیماری ها وارد شوید

نماتد مولد زخم ریشه

نماتد مولد زخم ریشه

نماتد مولد زخم ریشه   ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻣﻮﻟﺪ زﺧﻢ رﻳﺸﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺨﺮبﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری‌زای ﮔﻴﺎﻫﻲ به حساب می‎آید. ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪی

مشاهده آموزش »